דוגמא לקוד המקוצר


@f

דוגמא לקוד המלא


@font-face {
    font-family:;
    src:url();
}

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה