דוגמא לקוד המקוצר


@kf

דוגמא לקוד המלא


@-webkit-keyframes identifier {
  from { }
  to { }
}
@-o-keyframes identifier {
  from { }
  to { }
}
@-moz-keyframes identifier {
  from { }
  to { }
}
@keyframes identifier {
  from { }
  to { }
}

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה