דוגמא לקוד המקוצר


@m

דוגמא לקוד המלא


@media screen {
    
}

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה