דוגמא לקוד המקוצר


anim-

דוגמא לקוד המלא


animation:name duration timing-function delay iteration-count direction fill-mode;

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה