דוגמא לקוד המקוצר


animdir:ar

דוגמא לקוד המלא


animation-direction:alternate-reverse;

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה