דוגמא לקוד המקוצר


animdur

דוגמא לקוד המלא


animation-duration:0s;

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה