דוגמא לקוד המקוצר


animfm:b

דוגמא לקוד המלא


animation-fill-mode:backwards;

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה