דוגמא לקוד המקוצר


animps:r

דוגמא לקוד המלא


animation-play-state:running

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה