דוגמא לקוד המקוצר


animtf:cb

דוגמא לקוד המלא


animation-timing-function:cubic-bezier(0.1, 0.7, 1.0, 0.1)

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה