דוגמא לקוד המקוצר


animtf:eio

דוגמא לקוד המלא


animation-timing-function:ease-in-out

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה