דוגמא לקוד המקוצר


bd+

דוגמא לקוד המלא


border:1px solid #000

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה