דוגמא לקוד המקוצר


bdb+

דוגמא לקוד המלא


border-bottom:1px solid #000

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה