דוגמא לקוד המקוצר


bdbc:t

דוגמא לקוד המלא


border-bottom-color:transparent

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה