דוגמא לקוד המקוצר


bdcl:s

דוגמא לקוד המלא


border-collapse:separate

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה