דוגמא לקוד המקוצר


bdf:sc

דוגמא לקוד המלא


border-fit:scale

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה