דוגמא לקוד המקוצר


bds:dt

דוגמא לקוד המלא


border-style:dotted

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה