דוגמא לקוד המקוצר


bds:w

דוגמא לקוד המלא


border-style:wave

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה