דוגמא לקוד המקוצר


bdtli:n

דוגמא לקוד המלא


border-top-left-image:none

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה