דוגמא לקוד המקוצר


bdtri:c

דוגמא לקוד המלא


border-top-right-image:continue

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה