דוגמא לקוד המקוצר


bg+

דוגמא לקוד המלא


background:#fff url() 0 0 no-repeat

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה