דוגמא לקוד המקוצר


bg:ie

דוגמא לקוד המלא


filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src="x.png",sizingMethod="crop")

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה