דוגמא לקוד המקוצר


bgcp

דוגמא לקוד המלא


background-clip:padding-box

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה