דוגמא לקוד המקוצר


bgo:bb

דוגמא לקוד המלא


background-origin:border-box

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה