דוגמא לקוד המקוצר


bgp

דוגמא לקוד המלא


background-position:0 0

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה