דוגמא לקוד המקוצר


bgr:rd

דוגמא לקוד המלא


background-repeat:round

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה