דוגמא לקוד המקוצר


bgr:sp

דוגמא לקוד המלא


background-repeat:space

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה