דוגמא לקוד המקוצר


bxsh:r

דוגמא לקוד המלא


box-shadow:inset hoff voff blur spread rgb(0, 0, 0)

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה