דוגמא לקוד המקוצר


bxsh:ra

דוגמא לקוד המלא


box-shadow:inset h v blur spread rgba(0, 0, :0, .5)

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה