דוגמא לקוד המקוצר


bxz:cb

דוגמא לקוד המלא


box-sizing:content-box

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה