דוגמא לקוד המקוצר


c:r

דוגמא לקוד המלא


color:rgb(0, 0, 0)

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה