דוגמא לקוד המקוצר


cnt:oq

דוגמא לקוד המלא


content:open-quote

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה