דוגמא לקוד המקוצר


colmrs

דוגמא לקוד המלא


column-rule-style:

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה