דוגמא לקוד המקוצר


colmrw

דוגמא לקוד המלא


column-rule-width:

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה