דוגמא לקוד המקוצר


cps:b

דוגמא לקוד המלא


caption-side:bottom

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה