דוגמא לקוד המקוצר


d:ib

דוגמא לקוד המלא


display:inline-block

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה