דוגמא לקוד המקוצר


d:rbt

דוגמא לקוד המלא


display:ruby-text

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה