דוגמא לקוד המקוצר


d:tbhg

דוגמא לקוד המלא


display:table-header-group

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה