דוגמא לקוד המקוצר


f+

דוגמא לקוד המלא


font:1em Arial,sans-serif

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה