דוגמא לקוד המקוצר


fef:eb

דוגמא לקוד המלא


font-effect:emboss

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה