דוגמא לקוד המקוצר


fef:eg

דוגמא לקוד המלא


font-effect:engrave

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה