דוגמא לקוד המקוצר


fems:ac

דוגמא לקוד המלא


font-emphasize-style:accent

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה