דוגמא לקוד המקוצר


fems:c

דוגמא לקוד המלא


font-emphasize-style:circle

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה