דוגמא לקוד המקוצר


ff:ss

דוגמא לקוד המלא


font-family:sans-serif

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה