דוגמא לקוד המקוצר


fsm:n

דוגמא לקוד המלא


font-smooth:never

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה