דוגמא לקוד המקוצר


fst:sc

דוגמא לקוד המלא


font-stretch:semi-condensed

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה