דוגמא לקוד המקוצר


fv:sc

דוגמא לקוד המלא


font-variant:small-caps

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה