דוגמא לקוד המקוצר


lisp:o

דוגמא לקוד המלא


list-style-position:outside

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה