דוגמא לקוד המקוצר


list:c

דוגמא לקוד המלא


list-style-type:circle

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה