דוגמא לקוד המקוצר


list:d

דוגמא לקוד המלא


list-style-type:disc

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה