דוגמא לקוד המקוצר


op:ms

דוגמא לקוד המלא


-ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=100)"

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה